เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

มิถุนายน

18

2019

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายห้วยหาญ บ้านดอนไชย หมู่ที่ 3

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานโ […]

มิถุนายน

7

2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดและขยายไหล่ทาง สายบ้านนายน้อม ถึงบ้านนายยืนยง บ้านดอนไชย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อม […]

มิถุนายน

7

2019

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดและขยายไหล่ทาง สายป่าอ้อย บ้านดอนไชย หมู่

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร […]

มิถุนายน

7

2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดและขยายไหล่ทาง สายบ้านนายสุทินถึงบ้านนายคำกลิ้ง บ้านตีนตก หมู่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อม […]

มิถุนายน

7

2019

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด สายเหมืองนาวัวถึงบ้านนายแกว่น ทีฆาวงค์ และบ้านนายบุญผาย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมี […]

พฤษภาคม

27

2019

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด สายเหมืองนาวัวถึงบ้านนายแกว่น ทีฆาวงค์ และบ้านนายบุญผาย

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ […]

พฤษภาคม

27

2019

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดและขยายไหล่ทาง สายบ้านนายสุทินถึงบ้านนายคำกลิ้ง บ้านตีนตก หมู่

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ […]