เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

รูปภาพกิจกรรม

กันยายน

23

2019

ติดตามประเมินผลโครงการ “เฝ้าระวังโรคสัตว์ติดคน โรคสัตว์อุบัติเหตุใหม่ และอาหารปลอดภัยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล”

วันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลศิลาแลงไ […]