เทศบาลตำบลศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน

ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป 

Show/Hide Header

ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป, กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

หน้า: [1]
ผู้เขียน หัวข้อ:สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขัน
admin
Administrator
กระทู้: 8
Permalink
กระทู้ สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขัน
on: 5 September 2013
ใส่การอ้างถึงคำพูด

สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขัน และ สอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย จำนวน 8 อัตรา
รายละเอียด

สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย
รับสมัครงาน
---------
สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขัน และ สอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย จำนวน 8 อัตรา ดังนี้

1. พยาบาล งานบริการทางการแพทย์ ฝ่ายบริการทางการแพทย์ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จำนวน 1อัตรา วุฒิการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตเพศหญิงมีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 2 ปี อายุไม่เกิน 35 ปี
2.เจ้าหน้าที่ธุรการ งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จำนวน 1 อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ทางพาณิชยการทุกสาขาเพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วอายุไม่เกิน 35 ปี
3. เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ จำนวน 1อัตรา วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยการทุกสาขาไม่จำกัดเพศ เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุไม่เกิน 30 ปี
4. เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานตรวจสอบ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยการทุกสาขา ไม่จำกัดเพศ เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุไม่เกิน 35 ปี
5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบ สำนักงานตรวจสอบ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางด้านบัญชี ไม่จำกัดเพศ เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุไม่เกิน 30 ปี
6. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริการงานทั่วไป สำนักงานตรวจสอบ จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ไม่จำกัดเพศ เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุไม่เกิน 35 ปี
7. เจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถานเสาวภา จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการโลจิสติกส์ หรือการบัญชี เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
8. เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานยุวกาชาด จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี ไม่จำกัดเพศ เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว มีประสบการณ์ด้านการเงินการบัญชีอย่างน้อย 1 ปี อายุไม่เกิน 35 ปี
9. นายแพทย์ ฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก สถานเสาวภา จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ไม่จำกัดเพศ เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วอายุไม่เกิน 35 ปี

หน้า: [1]